Scroll down

Πολιτική Απορρήτου

Το παρόν νομικό κείμενο αφορά στην τηρούμενη από την Εταιρεία ΣΜΑΙΛ ΤΙ ΒΙ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πολιτική απορρήτου αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας www.tvsmile.gr και δέον όπως τηρείται από τους χρήστες και λαμβάνεται υπόψιν σε συνδυασμό με τους Δημοσιευθέντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας.
Παρακαλούμε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μας να λάβει πλήρη γνώση της παρούσας πολιτικής και κάθε πρακτικής των διαχειριστών της ιστοσελίδας καθόσον με την χρήση αυτής δηλώνεται ότι έχετε λάβει γνώση των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Απορρήτου αυτής και συναινείτε.
Συλλογή Δεδομένων
Η ιστοσελίδα συλλέγει τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
Συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν εγγράφονται στο site μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία μαζί μας. Δεν σας ζητούμε να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία σε μας ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε το site μας ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, όπως πόσοι καταναλωτές επισκέπτονται το site μας, σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση, ποια στοιχεία κάνουν download, το είδος του web browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν, το όνομα του δικού τους φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (π.χ., America Online), και ούτω καθ’ εξής. Όταν επισκέπτεστε το site μας, αυτόματα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία, και τα συνδυάζουμε με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας.
Πώς συλλέγονται τα στοιχεία
Όπως σημειώσαμε παραπάνω, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από εσάς και εν γνώσει σας. Συνεπώς, όταν κάνετε εγγραφή στο site, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε. Όταν εισάγετε μια ειδική προσφορά, συλλέγουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συμμετάσχετε αλλά και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας. Όταν μας στέλνετε e-mail, συλλέγουμε τη διεύθυνση e-mail που δίνετε κι έτσι μπορούμε να απαντήσουμε.
Συλλέγουμε επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα σε συνεχή βάση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η συλλογή αυτών των στοιχείων μη προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μέσω της τεχνολογίας “web beacons” (αποκαλούνται επίσης εικόνες τύπου gifs ενός pixel), όπως εξηγείται ακολούθως.
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και της κείμενης νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβανομένων υπόψιν όλων των μέτρων για την προστασία των ανηλίκων (COPPA). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο με σεβασμό στα δικαιώματα των χρηστών μας. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και να απέχει από κάθε συμμετοχή σε διαδραστικές ενέργειες της Ιστοσελίδας .
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:
Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της ιστοσελίδας ζητούνται τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο – Ηλικία – E-mail. Η ιστοσελίδα μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Για την εγγραφή του Χρήστη στην αντίστοιχη υπηρεσία προαπαιτείται η ανάγνωση των όρων του παρόντος κειμένου, ο χρήστης να είναι ενήλικος και να συναινεί ρητά στους παρόντες όρους, άλλως ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αποστολή Newsletters μόνο από την συλλογή στοιχείων χρηστών από συμμετοχές σε άλλες δράσεις της ιστοσελίδας και απαιτείται ρητή έγκριση. Η εταιρεία δεν προβαίνει σε συλλογή δεδομένων με άλλους τρόπους πλην μόνο μετά από ρητή συναίνεση του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να αποστείλει σχετική επιστολή στην διεύθυνση info@tvsmile.gr ή να καλέσει τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210-2587200 και να επιλέξει τη διαγραφή του. Η ιστοσελίδα μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα χωρίς χρονικό περιορισμό.
Cookies
Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας , για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
Links to other sites (“Δεσμοί”)
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν και για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αυτών που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια ση ιστοσελίδα αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και ουδέποτε τυγχάνουν επεξεργασίας τα συγκεκριμένα στοιχεία και δεν γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο ούτε οδηγούν σε αναγνώριση των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη.
Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από η ιστοσελίδα ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ( ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Η Ιστοσελίδα ουδέποτε προβαίνει σε επεξεργασία των Στοιχείων των Χρηστών και μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, τα στοιχεία καταστρέφονται.
Διαγωνισμοί
Η ιστοσελίδα ανά περίπτωση μπορεί να προβαίνει σε ανακοινώσεις για διαγωνισμούς που διοργανώνει μόνη ή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες και σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπει την είσοδο σε χρήστες για την συμμετοχή τους. Εάν συμβεί αυτό, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που παρέχετε προκειμένου να εκτελέσουμε την ειδική προσφορά (π.χ. για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας εάν είστε νικητής). Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση της ειδικής προσφοράς, τα προσωπικά στοιχεία θα σβηστούν από τη βάση δεδομένων μας, εκτός εάν συμφωνήσετε ρητά κατόπιν ανάγνωσης και συναίνεσης στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και μας επιτρέψετε να τα κρατήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε για να έρθουμε ξανά σε επαφή μαζί σας σύμφωνα με τον περί Προσωπικών Δεδομένων Ν. 2472/97.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), εκχωρήσει ή γνωστοποιήσει χωρίς ρητή συναίνεση, για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του οποτεδήποτε.
Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η ιστοσελίδα διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας αντιληφθούν την χρήση από ανήλικο, οφείλουν να διακόψουν κάθε επικοινωνία μαζί του.
Η ιστοσελίδα και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Ανακοίνωση για γονείς
Να γνωρίζετε ότι η ιστοσελίδα μας δεν συλλέγει κανένα στοιχείο για ανηλίκους και σε περίπτωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα ανηλίκων, κάθε συμμετοχή τους ακυρώνεται αυτομάτως πλην εάν υπάρχει δική σας συναίνεση.
Η ιστοσελίδα μας καταβάλει εύλογες προσπάθειες (λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνολογίες) για την ενημέρωσή σας μέσω της παρούσας πολιτικής όσον αφορά τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης της κάθε σημαντική μεταβολή σε αυτές τις πρακτικές. Δεν προβαίνουμε ποτέ σε συλλογή ή επεξεργασία στοιχείων ανηλίκων παρά μόνο μετά την ρητή συναίνεσή σας.
Έχετε το ανέλεγκτο και απεριόριστο δικαίωμα να εξετάσετε κάθε πληροφορία που παρέχουν οι ανήλικοι στην ιστοσελίδα μας μετά από συναίνεσή σας και να αρνηθείτε οποτεδήποτε την περαιτέρω χρήση ή διατήρηση τους για οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας μας με μόνη την επικοινωνία μαζί μας χωρίς ανάγκη αιτιολόγησης ή έτερης διαδικασίας.
Η εταιρεία μας, κατόπιν συναίνεσή σας, διατηρεί προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από ανηλίκους μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και προβαίνει άμεσα στην διαγραφή κάθε πληροφορίας τα εύλογα μέτρα για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση τους.
Απαγορεύεται στους διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας η συμμετοχή ενός παιδιού σε online δραστηριότητα του παιδιού χωρίς συναίνεση του γονέα και απαγορεύεται η παροχή περισσότερων πληροφοριών από το ανήλικο από ό, τι είναι λογικά αναγκαίες για να συμμετάσχει στην εν λόγω δραστηριότητα.
Ανακοίνωση για ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας χωρίς την παρουσία των γονέων σας. Προτού δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση σας, κοινή ή ηλεκτρονική(δηλ.:e-mail) ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε στο Internet, φροντίστε να ρωτήσετε τους γονείς σας αν είναι σωστό και να λάβετε την έγκρισή τους.